Från idé till produkt

En av de branscher som lockar allt fler till att genomgå utbildningar och förkovra sig djupare i de ämnen som är relevanta, är den som rör teknik och innovation. Det finns en omättlig efterfrågan på ingenjörer och tekniskt utbildade personer vilket innebär att många åker…