Från idé till produkt

En av de branscher som lockar allt fler till att genomgå utbildningar och förkovra sig djupare i de ämnen som är relevanta, är den som rör teknik och innovation. Det finns en omättlig efterfrågan på ingenjörer och tekniskt utbildade personer vilket innebär att många åker runt hela jorden och går från jobb till jobb. Att lägga grunden för en bred kompetens inom teknik och ingenjörskonst är fundamentalt för den nation som vill hävda sig långsiktigt på en internationell marknad och det finns en rad utbildningsmöjligheter för den med ambition att utvecklas i denna riktning. För de som står inför att välja inriktning och ämne att studera, finns en rad teknikdagar och event som visar möjligheter och potential med denna kompetens. Oavsett om man är intresserad av arbete inom IT eller som ingenjör i andra branscher, finns det goda argument för att titta på möjliga utbildningar. I dagsläget finns det stor efterfrågan på svensk personal bland annat i Norge. Den som har rätt kunskap och bra betyg, kan glömma svårigheter att hitta arbete. När det kommer till dessa verksamhetsområden är det teknikernas marknad.

Forma utbildningen

När det gäller tekniska utbildningar är man oerhört intresserade av att anpassa utbildningen så den ger all den kompetens som företagen kräver. En fortlöpande dialog med representanter ur näringslivet, är en viktig kanal för skolor och för de företag som står i begrepp att anställa inom några år. Det är en marknad som rör på sig mycket snabbt, men att lägga in sina önskemål visar en riktning och kan underlätta en hel del för den som administrerar och sammanställer utbildningar i branschen. Samtidigt innebär det en större möjlighet för företagare att kunna hitta personal med de kunskaper man söker. Ett samspel som detta är viktigt för att hålla ruljansen igång. Inte minst när det finns stort internationellt intresse.