Vad är en explainer video?

Explainer video är ett kategorinamn för en rad olika videoproduktioner. Dessa kan även kallas för företagsfilm eller animerad film även om det skiljea något mellan dessa gällande struktur och innehåll. En film som används för att förklara något specifikt. Det kan vara reklam men lika gärna en instruktionsvideo som vänder sig till användarna av en produkt.

Explainer video – funktion

En explainer video är skapad för att snabbt och effektivt förmedla ett förklarande budskap.

 • Introducera en tjänst
  Vid tekniska lösningar kan kunden behöva en video för att förstå nyttan med tjänsten. Det är marknadsföring men med fokus på användarvänlighet och tjänstens syfte. Det kan lika gärna vara en finansiellt komplicerad tjänst som att hemstädning underlättar vardagspusslet.

 • Förklara och instruera
  Ett annat alternativ är att de skapas för att förklara och instruera. Det är mycket vanligt med dessa videoproduktioner hos företag där kunden själv förväntas agera på hemsidan. En instruktionsvideo kan förklara hur ett formulär ska fyllas i alternativt hur en säljannons läggs upp på köp-och -sälj sidan.

 • 1 – 3 minuter
  Det är vanligt att formatet passar för filmer som är 1 – 3 minuter och ofta i den lägre delen av intervallet. Den som ser videon ska snabbt förstå vad videons syfte är och därmed börjar det ofta med en förklaring av detta alternativt vilket problem som den nya tjänsten löser. Behöver mera förklaras kan budskapet delas upp med flera olika kortare filmer istället för en lång. Det kan även kompletteras med ett frågeformulär om det är kortare utbildningsmaterial som används.

Explainer video – i olika format

Explainer video

Det som karaktäriserar en explainer video är att den förklarar något. Det finns därmed inte något krav på vilket format den ska vara i.

 • Animerad film
  Explainer video som visar hur något ska genomföras är ofta animerade. Det kan handla om hur en bokhylla ska sättas ihop likväl om hur deklarationen ska fyllas i. Fördelen med animerad film är framförallt att ett större fokus kan skapas i filmen. Detta genom att bakgrunder och andra distraktionsmoment inte behöver finnas.

 • Vanlig film med skådespelare
  Ett alternativ är att skapa en explainer video med skådespelare. Vilket alternativ som är bäst beror främst på vad som ska förmedlas och inom vilken bransch. Är det exempelvis en vårdande och omsorgsfull känsla som ska förmedlas är ”riktiga” människor ofta mer övertygande än en animerad figur.