Marknadsföring vid evenemang

Det är viktigt att man har rätt förutsättningar för att nå ut till potentiella kunder. Inte minst visar sig dessa ansträngningar vid offentliga tillställningar och event. De som går in för att nå ut till intresserade har ofta satsat på att få draghjälp i form av broschyrer, en snygg rollup, svar på frågor och enkla tips. Det är inte för inte som marknaden inom rollups har växt starkt under senare tid. Att köpa in rollups är inte som någon annan marknadsaktivitet. Dels för att man behöver vara ute i god tid för att hinna få de produkter man önskar, men också för att man inte kan förändra dessa på samma sätt som engångsmaterial. Budskapen man förmedlar via en rollup behöver därmed vara beständigt och inte någonting som man bara kör under en kortare tid. Naturligtvis kan man byta ut vepor och hela kassetter, men det är i många situationer en kostnad man inte vill dra in verksamheten i om man inte behöver.

Välj rätt bilder och text

När man väljer vad för bilder och text man vill ha på sin rollup, är det viktigt att man ser till helheten. Att ha företagets logotype och namn, är tämligen riskfritt. Samtidigt kanske en annan approach kan innebära större nyfikenhet för de som besöker det event som avses. När man kommit så långt att man beslutat vad man skall trycka på företagets material, gäller det att ta fram högupplösta versioner av dessa. Det är viktigt att man har rätt upplösning för att bilden skall se bra ut och gå fram så effektivt det går. En tumregel är att man håller 150ppi vid digitaltryck.

Storleken på den rollup man beställer kan variera något. I de flesta fall gäller det en variation avseende höjd vilken kan röra sig från 160,5 till 223 cm. Bredden är ofta oförändrad på 85 cm. Oavsett var man väljer att använda sin rollup kan man räkna med att den syns ordentligt. Väljer man dessutom budskap som drar till sig nyfikna, har man en bra möjlighet att påverka potentiella kunder och inleda nya kontakter.