Vad är ISTQB?

I en digital tid där allt mer handlar om mjukvara och testning, har behovet av en diplomering i ämnet ökat. Mjukvarutestning är viktigt inte bara i produktion och vid implementering. Det är någonting som sker hela tiden och som alltid kan komma att förbättras. När man skall gå igenom system och identifiera förbättringsåtgärder är det viktigt att ha ett metodiskt förhållningssätt. Vid rekrytering av testare har det varit en utmaning att hitta rätt personer när det inte funnits en kompetensverifiering. ISTQB är just en sådan.

ISTQB utläses International software testing qualifications board. Detta är en organisation som utformat en rad kompetenskriterier och som erbjuder certifieringar för testare. I och med att en organisation gått in och tagit rollen som kvalitetsansvarig, har en ordlista och standard utarbetats. För den som jobbar med utveckling och som vill anlita testare, finns därmed också nu en möjlighet att säkerställa viss kompetens hos den man tar in i verksamheten. Eftersom det rör sig om en internationell standard kan man också enklare anlita kompetens från olika delar av världen.

Kursutbud inom testning

Det finns ett flertal kurser och utbildningar man kan gå för att förbättra sin kompetens inom testning. Allt fler väljer att också certifiera sig i ISTQB för att därmed kunna ha en fördel i konkurrensen. När man gått en sådan utbildning och dessutom har en examen att visa upp, kan man verifiera en kompetens som efterfrågas. Bolag som Konsultbolag1 erbjuder ett flertal kurser inom tester och ISTQB är en självklar del av utbudet. Här kan man också välja att gå in för agil testning. Det finns vissa tydliga skillnader mellan vanliga tester och kurser i agil testning. Mer om dessa skillnader kan man läsa om via deras kurssida om certifiering för ISTQB.

Som vid de flesta kompetenshöjande kurserna som finns att tillgå, krävs vissa förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig informationen på ett enkelt och användbart sätt. När det kommer till att utbilda sig inom testning är det fråga om erfarenhet och helst även att man arbetat som programmerare för diverse mjukvaror. För den som är intresserad av att gå in i ett jobb som testare är ISTQB ofta ett bra sätt att etablera sig. Dessutom innebär det en möjlighet att hitta kunder och uppdrag internationellt och även i Sverige.

Publicerat i IT